Opprett henvendelse

For at Mester-Bygg AS skal håndtere en reklamasjon, trenger vi opplysninger om hva saken gjelder, beskrivelse av feil samt dokumentasjon med bilder.

Alle reklamasjoner må dokumenteres med bilder. Det kan være reklamasjon på produkter i boligen som har produktnummer/serienummer som vi trenger dokumentasjon/bilde av. (Eksempel på dette kan være ventilasjonsanlegg, hvitevareprodukter etc.)

Når sak er mottatt hos Mester-Bygg skal vår saksbehandler gi tilbakemelding i din sak og eventuelt videre saksgang. For at saken effektivt skal kunne håndteres er vi avhengig av at innmeldingen er så informativ som mulig i første henvendelse. Vi trenger navn, adresse, telefonnummer samt din epost slik at vi lett kan svare deg når reklamasjonen er mottatt. Viktig å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger ved første kontakt med oss.

Feil som har oppstått som følge av normal slitasje, dårlig vedlikehold eller feil bruk, er ikke reklamasjonsberettiget.

Vi ønsker å være til tilgjengelig for kunden – også etter ferdigstillelse.